Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 5 Unit 3 Trang 28 Sách Bài Tập (SBT) Tiếng Anh 8

Bình chọn:
4.4 trên 13 phiếu

Match the question in (I) with the appropriate answer in (II) using Why -Because.

Match the question in (I) with the appropriate answer in (II) using Why -Because.

Nối các câu hỏi ở mục (I) với các câu trả lời thích hợp owe mục (II), sử dụng Why -Because.

(I)

a) Why is Nam absent today?                                                D

b) Why does Miss Huong want to be a teacher?                 _________                

c) Why did Lan get good marks?                                      _________

d) Why did Mr. Long get upset?                                       _________

e) Why couldn't Hai answer all the questions?                   _________

f) Why didn't Mr. Quang attend the conference?                _________

g) Why can Hoa speak English fluently?                            _________

h) Why does Mr. Quang have to get up so early?               _________

(II)

A. Because he missed his flight.

B. Because she practices speaking English all the time.

C. Because she worked very hard for the final exams.

D. Because he is sick.

E. Because he has to deliver milk to the people in the neighborhood.

F. Because his son was too lazy. He never did his homework.

G. Because she loves children.

H. Because some of them were too hard.

Hướng dẫn giải 

a) D       b) G         c) C      d) F        e) H     f) A        g) B      h) E

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Tiếng Anh 8 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan