Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 7 Unit 3 Trang 30 Sách Bài Tập (SBT) Tiếng Anh 8

Bình chọn:
4.1 trên 21 phiếu

Crossword. All the answers are prepositions (on, next to, in front of, between, in, under, behind). The passage below will help you.

Crossword.

All the answers are prepositions (on, next to, in front of, between, in, under, behind). The passage below will help you.

Đố vui

Cấu trả lời là các giới từ (on, next to, in front of, between, in, under, behind). Đoạn văn dưới đây sẽ giúp bạn. 

 

(Chú thích: A = across; D = down)

There are some nice things (D3)______ the living-room. There's a small table (A1)______ two armchairs. There's a sofa (D2)____________ the window. The telephone is (D1)_______ the sofa. There's a clock (A4)_______ the wall and there's a big picture (A3)_________ it. (A2)_____________the door, there are some plants.

Hướng dẫn giải 

D3: in           A1: between         D2: next to            D1: behind                A4: on         A3: under               A2: in front of

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Tiếng Anh 8 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan