Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 5 Unit 8 Trang 71 Sách Bài Tập (SBT) Tiếng Anh 8

Bình chọn:
4.4 trên 11 phiếu

Complete the sentences about the world today using comparative sentences with GET or BECOME.

Complete the sentences about the world today using comparative sentences with GET or BECOME.

Hoàn thành các câu về thế giới, sử dụng cấu trúc so sánh hơn với GET và BECOME

a) Computers ____________ in our lives. (important)

b) The world’s population ____________ (big)

c) The problem of food for everyone in the world ____________ . (bad)

d) Many of the world’s seas, rivers, and lakes ____________ . (polluted)

e) Life ____________ .(automated)

f) Jobs for young people ____________ to find. (hard)

Hướng dẫn giải 

a. are becoming more important

b. is getting/ becoming bigger

c. is getting/ becoming worse

d. are becoming polluted

e. is becoming automated

f. are becoming harder.


Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Tiếng Anh 8 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan