Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 8 Unit 8 Trang 74 Sách Bài Tập (SBT) Tiếng Anh 8

Bình chọn:
3.9 trên 7 phiếu

What are typical of city and country life? Put the followings in groups.

What are typical of city and country life? Put the followings in groups.

Điều gì dưới đây đặc trưng cho cuộc sống ở thành phố vfa cuộc sống ở nông thôn? Điền các cụm sau vào nhóm.

farming theme parks dams harvesting
supermarkets luxury hotels parades water wells
modem hospitals paddy fields ponds villagẹ festivals
office work universities traffic jams raising animals
flyovers post offices high-rises growing flowers

bài tập Tiếng Anh lớp 8 Unit 8

Hướng dân giải 

bài tập Tiếng Anh lớp 8 Unit 8

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Tiếng Anh 8 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan