Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 50 trang 17 Sách Bài Tập (SBT) Toán 7 tập 1

Bình chọn:
4.3 trên 70 phiếu

Tính.

Tính:

a) \({\rm{}}{\left( {{1 \over 5}} \right)^5}{.5^5}\)           

b) \({\left( {0,125} \right)^3}.512\)                     

c) \({\left( {0.25} \right)^4}.1024\)

Giải

Áp dụng công thức: \({\left( {x.y} \right)^n} = {x^n}.{y^n}\)

a) \({\rm{}}{\left( {{1 \over 5}} \right)^5}{.5^5} = {\left( {{1 \over 5}.5} \right)^5} = {1^5} = 1\) 

b) \({\left( {0,125} \right)^3}.512 = {\left( {0,125} \right)^3}{.8^3} = {\left( {0,125.8} \right)^3} = {1^3} = 1\)

c) \({\left( {0,25} \right)^4}.1024 = {\left( {0,25} \right)^4}.256.4 = {\left( {0,25} \right)^4}{.4^4}.4\)

\( = {\left( {0,25.4} \right)^4}.4 = {1^4}.4 = 4\)

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Toán 7 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 7 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan