Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 5.1 trang 173 SBT Đại số 10 Nâng cao

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải bài tập Câu 5.1 trang 173 SBT Đại số 10 Nâng cao

Giá bán của 80 lô đất (đơn vị triệu đồng) được ghi lại trong bảng phân bố tần số ghép lớp sau:

Lớp

Tần số

[79,5 ; 84,5)

5

[84,5 ; 89,5)

10

[89,5 ; 94,5)

15

[94,5 ; 99,5)

26

[99,5 ; 104,5)

13

[104,5 ; 109,5)

7

[109,5 ; 114,5)

4

a. Bổ sung thêm cột tần suất ;

b. Vẽ biểu đồ tần số hình cột ;

c. Vẽ đường gấp khúc tần số.

Giải:

a. Bổ sung cột tần suất, ta được

Lớp

Giá trị đại diện

Tần số

Tần suất (%)

[79,5 ; 84,5)

82

5

6,25

[84,5 ; 89,5)

87

10

12,50

[89,5 ; 94,5)

92

15

18,75

[94,5 ; 99,5)

97

26

32,50

[99,5 ; 104,5)

102

13

16,25

[104,5 ; 109,5)

107

7

8,75

[109,5 ; 114,5)

112

4

5,00

 

 

N = 80

 

 b. Biểu đồ tần số hình cột (h.5.1)

c. Đường gấp khúc tần số (h.5.2)

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan