Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 5.3 trang 174 SBT Đại số 10 Nâng cao

Bình chọn:
3.8 trên 4 phiếu

Giải bài tập Câu 5.3 trang 174 SBT Đại số 10 Nâng cao

Với mỗi tỉnh , người ta ghi lại số phần trăm những trẻ em mới sinh có trọng lượng dưới 2500g. Sau đây là kết quả khảo sát ở 43 tỉnh (đơn vị :%).

a. Hãy lập bảng phân số tần số - tần suất ghép lớp gồm 5 lớp. Lớp thứ nhất là nửa khoảng [4,5 ; 5,5), lớp thứ hai là [5,5 ; 6,5), … (Độ dài mỗi nửa khoảng là 1).

b. Vẽ biểu đồ tần số hình cột.

c. Vẽ biểu đồ tần số hình quạt.

Giải:

a. Bảng phân bố tần số - tần suất ghép lớp

Lớp

Tần số

Tần suất (%)

\(\left[ {4,5;5,5} \right]\)

9

20,93

\(\left[ {5,5;6,5} \right]\)

6

13,95

\(\left[ {6,5;7,5} \right]\)

17

39,53

\(\left[ {7,5;8,5} \right]\)

8

18,60

     \[\left[ {8,5;9,5} \right]\]

3

6,98

 

N = 43

 

 b. Biểu đồ tần số hình cột (h.5.3)

c. Biểu đồ tần suất hình quạt (h.5.4)

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan