Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 5.5 trang 175 SBT Đại số 10 Nâng cao

Bình chọn:
4 trên 3 phiếu

Giải bài tập Câu 5.5 trang 175 SBT Đại số 10 Nâng cao

Kết quả của một kì thi môn Tiếng Anh của 32 học sinh được cho trong mẫu số liệu sau (thang điểm 100):

a. Lập bảng phân bố tần số - tần suất ghép lớn, sử dụng sáu lớp :

[40 ; 50) ; [50 ; 60) ; … ; [90 ; 100).

b. Vẽ biểu đồ tần số hình cột.

c. Vẽ biểu đồ tần suất hình cột.

Giải:

a. Bảng phân bố tần số - tần suất ghép lớp

Lớp

Tần số

Tần suất (%)

\(\left[ {40;50} \right)\)

4

12,50

\(\left[ {50;60} \right)\)

6

18,75

\(\left[ {60;70} \right)\)

11

34,38

\(\left[ {70;80} \right)\)

6

18,75

\(\left[ {80;90} \right)\)

3

9,38

\(\left[ {90;100} \right)\)

2

6,25

 

N = 32

 

 b. Biểu đồ tần số hình cột (h.5.7)

c. Biểu đồ tần suất hình cột (h.5.8)

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan