Loigiaihay.com 2021

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 5.9 trang 176 SBT Đại số 10 Nâng cao

Bình chọn:
3.8 trên 6 phiếu

Giải bài tập Câu 5.9 trang 176 SBT Đại số 10 Nâng cao

Tuổi các học viên của một lớp học tiếng Anh buổi tối ở một trung tâm được ghi lại trong bảng tần số ghép lớp sau:

Lớp

Tần số

[15 ; 19]

10

[20 ; 24]

12

[25 ; 29]

14

[30 ; 34]

9

[35 ; 39]

5

Tính số trung bình.

Giải:

Số trung bình là 25,7.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan