Loigiaihay.com 2021

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 5.13 trang 177 SBT Đại số 10 Nâng cao

Bình chọn:
3.8 trên 5 phiếu

Giải bài tập Câu 5.13 trang 177 SBT Đại số 10 Nâng cao

Số người cấp cứu đến bệnh viện A trong hai ngày thứ hai và thứ sáu được cho trong bảng tần số ghép lớp dưới đây.

Lớp

Tần số

(trong ngày thứ hai)

Tần số

(trong ngày thứ sáu)

\(\left[ {4;7} \right]\)

1

1

\(\left[ {8;11} \right]\)

4

4

\(\left[ {12;15} \right]\)

15

21

\(\left[ {16;19} \right]\)

26

22

\(\left[ {20;23} \right]\)

16

13

\(\left[ {24;27} \right]\)

7

3

\(\left[ {28;31} \right]\)

3

0

 

N = 72

N = 64

Tính số trung bình và độ lệch chuẩn của hai mẫu số liệu và so sánh độ phân tán của chúng.

Giải:

Đối với mẫu số liệu số người cấp cứu trong ngày thứ hai : Số trung bình là 18,43 và độ lệch chuẩn là 4,73.

Đối với mẫu số liệu số người cấp cứu trong ngày thứ sáu : Số trung bình là 16,69 và độ lệch chuẩn là 4,13.

Độ phân tán của mẫu số liệu số người cấp cứu trong ngày thứ sáu nhỏ hơn.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan