Loigiaihay.com 2021

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 5.10 trang 176 SBT Đại số 10 Nâng cao

Bình chọn:
3.8 trên 6 phiếu

Giải bài tập Câu 5.10 trang 176 SBT Đại số 10 Nâng cao

Nghiên cứu mưac tiêu thụ xăng của một loại ô tô, một công ti chế tạo ô tô ở Mĩ đã cho 35 xe chạy thử và xác định xem với 1 galông xăng (1galông = 4,546 lít), một xe chạy được bao nhiêu dặm (1 dặm = 1,609 km). Kết quả được cho trong bảng tần số ghép lớp sau đây.

Lớp

Tần số

[20 ; 24]

2

[25 ; 29]

7

[30 ; 34]

15

[35 ; 39]

8

[40 ; 44]

3

Tính số trung bình và độ lệch chuẩn.

Giải:

Số trung bình là 32,43. Phương sai là 24,82. Độ lệch chuẩn là 4,98.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan