Loigiaihay.com 2021

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 5.12 trang 177 SBT Đại số 10 Nâng cao

Bình chọn:
4 trên 4 phiếu

Giải bài tập Câu 5.12 trang 177 SBT Đại số 10 Nâng cao

Thời điểm mà các nhân viên của một công ti ngủ dậy mỗi buổi sáng được thống kê trong bảng phân bố tần suất ghép lớp sau (đơn vị : giờ) :

Lớp

Tần suất (%)

[4 ; 5]

7

[5 ; 6]

65

[6 ; 7]

24

[7 ; 8]

4

Tính số trung bình.

Giải:

Từ công thức tính số trung bình ta thấy

\(\overline x  = \frac{1}{N}\sum\limits_{i = 1}^m {{x_i}{n_i}}  = \sum\limits_{i = 1}^m {\frac{{{n_i}}}{n}{x_i}}  = \sum\limits_{i = 1}^m {{f_i}{x_i}} \)

Thay vào công thức trên ta được số trung bình là 5,75 giờ tức là 5 giờ 45 phút.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan