Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 5.8 trang 176 SBT Đại số 10 Nâng cao

Bình chọn:
3.7 trên 7 phiếu

Giải bài tập Câu 5.8 trang 176 SBT Đại số 10 Nâng cao

Giá bán của 60 mặt hàng ở một cửa hàng được thống kê trong bảng tần số ghép lớp sau đây (đơn vị : nghìn đồng).

Lớp

Tần số

[40 ; 49]

3

[50 ; 59]

6

[60 ; 69]

19

[70 ; 79]

23

[80 ; 89]

9

 

N = 60

Tính số trung bình.

Giải:

Số trung bình là 69,33.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan