Loigiaihay.com 2021

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 5.6 trang 175 SBT Đại số 10 Nâng cao

Bình chọn:
4 trên 4 phiếu

Giải bài tập Câu 5.6 trang 175 SBT Đại số 10 Nâng cao

Doanh thu của 8 cửa hàng ăn trong một ngày ở khu phố A (đơn vị triệu đồng) như sau :

Tìm số trung bình và số trung vị. Số nào làm đại diện tốt hơn ?

Giải:

Số trung bình 19,13. Số trung vị là 6. Số trung vị làm đại diện tốt hơn vì có sự chênh lệch lớn giữa các số liệu trong mẫu.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan