Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 53 trang 77 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 7 tập 1

Bình chọn:
3.5 trên 15 phiếu

Vẽ trên cùng một hệ trục tọa độ Oxy đồ thị của các hàm số.

Vẽ trên cùng một hệ trục tọa độ Oxy đồ thị của các hàm số:

a) y = 2x                       b) y= 4x                    

c) y = -0,5x                   d) y = -2x

Giải

a) Vẽ đồ thị hàm số y = 2x

Đồ thị hàm số đi qua O(0; 0)

Cho x = 1 \( \Rightarrow \) y = 2.1 = 2

Ta có: A(1; 2)

Vẽ đường thẳng OA ta có đồ thị hàm số y = 2x

b) Vẽ đồ thị hàm số y = 4x

Đồ thị hàm số đi qua O(0; 0)

Cho x = 1 \( \Rightarrow \) y = 4.1 = 4

Ta có: B (1; 4)

Vẽ đường thẳng OB ta có đồ thị hàm số y = 4x

c) Vẽ đồ thị hàm số y  = -0,5x. Đồ thị hàm số đi qua O(0; 0)

Cho x = 2 \( \Rightarrow \) y = -0,5. 2 = -1

Ta có: C(2; -1)

Vẽ đường thẳng OC ta có đồ thị hàm số y = -0,5 x

d) Vẽ đồ thị hàm số y = -2x. Đồ thị hàm số đi qua O(0; 0)

Cho x = -1 \( \Rightarrow \) y = -2.(-1) = 2

Ta có D(-1; 2)

Vẽ đường thẳng OD ta có đồ thị hàm số y = -2x.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Toán 7 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 7 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan