Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 54 trang 28 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 7 tập 2

Bình chọn:
4.1 trên 8 phiếu

Thu gọn các đơn thức.

Thu gọn các đơn thức sau rồi tìm hệ số của nó:

a) \(\left( { - {1 \over 3}xy} \right).(3{{\rm{x}}^2}y{z^2})\)

b) -54y2. bx (b là hằng số)

c) \(- 2{{\rm{x}}^2}y.{\left( { - {1 \over 2}} \right)^2}x{\left( {{y^2}z} \right)^3}\)

Giải

a) \(\left( { - {1 \over 3}xy} \right).(3{{\rm{x}}^2}y{z^2}) \)

\(= \left( { - {1 \over 3}.3} \right).(x.{x^2}).(y.y).{z^2}\)

\(=  - {x^3}{y^2}{z^2}\)

Hệ số của đơn thức bằng -1

b) -54y2. bx = (-54b) xy2 (b là hằng số)

Hệ số của đơn thức là -54b

\(\eqalign{
& c) - 2{{\rm{x}}^2}y.{\left( { - {1 \over 2}} \right)^2}x{\left( {{y^2}z} \right)^3} \cr&= - 2{{\rm{x}}^2}y.{1 \over 4}x.{y^6}{z^3} \cr
& = \left( { - 2.{1 \over 4}} \right).({x^2}.x).(y.{y^6}).{z^3}\cr& = - {1 \over 2}{x^3}{y^7}{z^3} \cr} \)

Hệ số của đơn thức bằng \( - {1 \over 2}\).

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Toán 7 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan