Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 61 trang 81 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 7 tập 1

Bình chọn:
3.3 trên 8 phiếu

a) Biết rằng điểm A(a; -1,4) thuộc đồ thị của hàm số y = 3,5x.Tìm giá trị của a.

a) Biết rằng điểm A(a; -1,4) thuộc đồ thị của hàm số y = 3,5x. Tìm giá trị của a.

b) Biết rằng điểm B(0,35; b) thuộc đồ thị của hàm số \(y = {1 \over 7}x\). Tìm giá trị của b.

Giải

a) Điểm A(a; -1,4) thuộc đồ thị hàm số y = 3,5x nên khi x = a ta có y = -1,4. Suy ra \( - 1,4 = 3,5.a \Rightarrow a = {{ - 1,4} \over {3,5}} = {{ - 2} \over 5} =  - 0,4\)

b) Điểm B(0,35; b) thuộc đồ thị hàm số \(y = {1 \over 7}x\) nên khi x = 0,35 ta có y = b.

Suy ra: \(b = {1 \over 7}.0,35 = 0,05\)

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Toán 7 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 7 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan