Loigiaihay.com 2021

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 6.20 trang 198 SBT Đại số 10 Nâng cao

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải bài tập Câu 6.20 trang 198 SBT Đại số 10 Nâng cao

Cho số \(\alpha ,\dfrac{\pi }{2} < \alpha  < \pi \). Hỏi các điểm trên đường tròn lượng giác xác định bởi các số sau nằm trong góc phần tư nào của hệ tọa độ vuông góc gắn với đường tròn đó:

\(\alpha  - \pi ;\alpha  + \dfrac{\pi }{2};\dfrac{\pi }{2} - \alpha ;\dfrac{{3\pi }}{2} - \alpha ?\)

Giải:

Điểm xác định bởi \(\alpha \) nằm ở góc phần tư \(II\) thì điểm xác định bởi:

• \(\alpha  - \pi \) nằm ở góc phần tư \(IV.\)

• \(\alpha  + \dfrac{\pi }{2}\) nằm ở góc phần tư \(III.\)

• \(\dfrac{\pi }{2} - \alpha \) nằm ở góc phần tư \(IV.\)

• \(\dfrac{{3\pi }}{2} - \alpha \) nằm ở góc phần tư \(II.\)

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan