Loigiaihay.com 2021

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 6.67 trang 208 SBT Đại số 10 Nâng cao

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải bài tập Câu 6.67 trang 208 SBT Đại số 10 Nâng cao

Tìm giá trị bé nhất của biểu thức \({\sin ^4}\alpha  + {\cos ^4}\alpha \)

Giải:

\(\begin{array}{l}{\sin ^4}\alpha  + {\cos ^4}\alpha \\ = {\left( {{{\sin }^2}\alpha  + {{\cos }^2}\alpha } \right)^2} - 2{\sin ^2}\alpha {\cos ^2}\alpha \\ = 1 - \dfrac{1}{2}{\sin ^2}2\alpha .\end{array}\)

Vậy biểu thức đã cho lấy giá trị bé nhất là \(\dfrac{1}{2}\) khi \({\sin ^2}2\alpha  = 1\) .

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan