Loigiaihay.com 2021

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 6.8 trang 196 SBT Đại số 10 Nâng cao

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải bài tập Câu 6.8 trang 196 SBT Đại số 10 Nâng cao

Huyện lị Quảng Bạ tỉnh Hà Giang và huyện lị Cái Nước tỉnh Cà Mau cùng nằm ở \({105^0}\) kinh đông, nhưng Quảng Bạ ở \({23^0}\) vĩ bắc, Cái Nước ở vĩ độ \({9^0}\)bắc. Hãy tính độ dài cung kinh tuyến nối hai huyện lị đó (“Khoảng cách theo đường chim bay”), coi Trái Đất có bán kính 6378km.

Giải:

Độ dài cung kinh tuyến đó là \(\dfrac{{6378.14\pi }}{{180}} \approx 1558\left( {km} \right)\).

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan