Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 9 Unit 10 Trang 91 Sách Bài Tập (SBT) Tiếng Anh 8

Bình chọn:
4.6 trên 7 phiếu

Rewrite the sentences using the adjective + noun clause

Rewrite the sentences using the adjective + noun clause

Viết lại các câu sau sử dụng cấu trúc tính từ + mệnh đề 

a) You want to know more about 3R. I am very pleased.

I am (very) pleased that you want to know more about 3R.

b) You are interested in protecting enveroment. He is delighted.

____________________________________________ .

c) They could save some money from reused things. They are very happy.

____________________________________________ .

d) My class won the frust prize in collecting cans. My teacher feels pleased.

____________________________________________ .

e) The rivers are becoming heavily polluted. We are worried.

____________________________________________ .

f) The Y&Y is having a plan on recyclịng used paper. I am very glad.

____________________________________________ .

Hướng dẫn giải 

Rewrite the sentences using the adjective + noun clause structure. (Trang 91 sách Bài tập Tiếng Anh 8)

a) I am (very) pleased that you want to know more about 3R.

b) He is delighted that you are interested in protecting environment.

c) They are very happy that they could save some money from reused things.

d) My teacher feels pleased that my class won the first prize in collecting cans.

e) We are worried that the rivers are becoming heavily polluted.

f) I am very glad that the Y & Y is having a plan on recycling used paper.


Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Tiếng Anh 8 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan