Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 4 Unit 11 Trang 95 Sách Bài Tập (SBT) Tiếng Anh 8

Bình chọn:
3 trên 14 phiếu

Insert a suitable participle in column B into a sentence in column A.

Insert a suitable participle in column B into a sentence in column A.

Nối các vế ở cột B với các vế ở cột A để tạo thành câu hoàn chỉnh. 

Example:

1.g. The woman holding a brown handbag was Nam’s mother.

Column A Column B
1. The woman was Nam’s mother. a) made of metal
2. The girls are from Class A3. b) talking to the principal
3. The ruler is mine. c) painted in yellow and brown
4. The young man is Hien’s elder brother. d) skipping rope
5. The old man had an accident last week. e) shown on TV last night
6. The house was built in the 18th century. f) carrying two big suitcases
7. The table needs repairing. g) holding a brown handbag
8. The teacher is in charge of my class. h) put upside down
9. The film won the first prize in the film festival last year. i) planting trees on the hill
10. The boys are in the volunteer group of Long An School. j) walking with a crutch

 Hướng dẫn giải 

1-g     The woman holding a brown handbag was Nam’s mother.

2-d     The girls skipping rope are from Class A3.

3-a     The ruler made of metal is mine.

4-f     The young man carrying two big suitcases in Hien’s elder brother.

5-j     The old man walking with a crutch had an accident last week.

6-c     The house painted in yellow and brown was built in the 18th century.

7-h     The table put upside down needs repairing.

8-b     The teacher talking to the principal is in charge of my class.

9-e     The film shown on TV last night won the first prize in the film festival last year.

10-i     The boys planting trees on the hill are in the volunteer group of Long An school.

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Tiếng Anh 8 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan