Câu 6 Unit 11 Trang 96 Sách Bài Tập (SBT) Tiếng Anh 8

Bình chọn:
3 trên 10 phiếu

Underline and rewrite the misspelt words.

Underline and rewrite the misspelt words.

Tìm lỗi sai và sửa.

a) Last night I saw a report on TV about  limestone izlands in Ha Long Bay. a) islands
b) The passengers are collecting their lugagge at the airport. b) _________
c) There are numerous beautiful paggodas in Hue City. c) _________
d) While Tim was traveling in a taxi, he saw a boy riding a water bufallo. d) _________
e) Sa Pa is a wonderful mountainus resort in Viet Nam. e) _________

Hướng dẫn giải 

a) Last night I saw a report on TV about  limestone izlands in Ha Long Bay. a) islands
b) The passengers are collecting their lugagge at the airport. b) luggage
c) There are numerous beautiful paggodas in Hue City. c) pagodas
d) While Tim was traveling in a taxi, he saw a boy riding a water bufallo. d) buffalo
e) Sa Pa is a wonderful mountainus resort in Viet Nam. e) mountainous
 


Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Tiếng Anh 8 - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi đầy đủ các môn: Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sử, Địa cùng các thầy cô giáo dạy giỏi, nổi tiếng.

Bài viết liên quan