Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 6 Unit 11 Trang 96 Sách Bài Tập (SBT) Tiếng Anh 8

Bình chọn:
3.8 trên 17 phiếu

Underline and rewrite the misspelt words.

Underline and rewrite the misspelt words.

Tìm lỗi sai và sửa.

a) Last night I saw a report on TV about  limestone izlands in Ha Long Bay. a) islands
b) The passengers are collecting their lugagge at the airport. b) _________
c) There are numerous beautiful paggodas in Hue City. c) _________
d) While Tim was traveling in a taxi, he saw a boy riding a water bufallo. d) _________
e) Sa Pa is a wonderful mountainus resort in Viet Nam. e) _________

Hướng dẫn giải 

a) Last night I saw a report on TV about  limestone izlands in Ha Long Bay. a) islands
b) The passengers are collecting their lugagge at the airport. b) luggage
c) There are numerous beautiful paggodas in Hue City. c) pagodas
d) While Tim was traveling in a taxi, he saw a boy riding a water bufallo. d) buffalo
e) Sa Pa is a wonderful mountainus resort in Viet Nam. e) mountainous
 


Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Tiếng Anh 8 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan