Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 10 Unit 11 Trang 98 Sách Bài Tập (SBT) Tiếng Anh 8

Bình chọn:
3.3 trên 12 phiếu

Read about different places in Vietnam and decide where these people should go. Fill in each gap in the sentences with a name of place.

Read about different places in Vietnam and decide where these people should go. Fill in each gap in the sentences with a name of place.

Đọc ề các địa điểm sau ở Việt Nam và quyết định xem những người dưới đây sẽ đi đâu. Điền mỗi chỗ trống 1 địa danh thích hợp.

a) Sophia loves mountain-climbing. She must go to _______ .

b) Antony likes studying war-time tunnels in Vietnam. He should go to _________.

c) Yoko is from Japan and she enjoys visiting pagodas. She should visit_________.

d) Thomas wants to spend his summer where he can swim and sunbathe on the beach. He can go to __________ .

e) Goya is a painter and he wants to paint some beautiful lakes in Vietnam. Goya should go to____________.

f) Kenneth is studying Vietnamese resistance war against the French. He must go to ______________ .

1. The Huong Pagoda sightseeing area consists of 18 beauty-spots including temples, pagodas and caves scattered in four hamlets Yen Vi, Duc Khe, Hoi Xa and Phu Yen which belong to Huong Son – My Duc of Ha Tay province. Most of them were discovered and built in the 17th to 19th century on the side of mountains or in the valley.

2. The freshwater Lake Ba Be is the only significant natural upland lake in the North of Viet Nam. From Thai Nguyen City, Capital of Bac Thai province, you drive along Highway 3 to the towns of Bac Can and Phu Thong. After another 16 km you will arrive at Ba Be Lake which is about 225 km from Hanoi. Ba Be is some 145m above sea level, 8km long, 3km wide and about 20 – 30m deep.

3. 45 miles northwest of Ho Chi Minh City is the town of Cu Chi, one of the most famous battlegrounds of the Vietnam war. It is here between the early 1940’s and mid 60’s that the North Vietnamese and the Viet Cong built the main sections of tunnels that became a vital catalyst in their victory over the Americans and South Vietnamese. It is also claimed to be the most bombed and devastated area in the history of warfare after the Americans used all their firepower to destroy them.

4. Dien Bien Phu is a town established in the middle of the 19th century. Its remote location in the extreme northwest of Vietnam deterred both visitors and development, apart from becoming a French garrison during the colonial period. The major attraction is the battlefield, its associated museum and relicts, and more recently, the largest statue in Vietnam erected to commemorate the 2004 anniversary.

5. Ba Ria – Vung Tau is located in the Southern Vietnam, to the northeast of the Mekong Delta. There are beautiful beaches, such as Back, Front, and Dau Beaches, located in the Southern part of Vung Tau. Con Dao Island, approximately 90km southeast of Vung Tau, ‘has a dense forest with various kinds of animals. The sea in this area is home to various valuable marine spẹcies. Economic strengths are marine resources.

6. Fansipan Mountain is located 9km southwest of Sapa Townlet in the Hoang Lien Mountain Range. Fansipan is branded “the Roof of Indochina” at the height of 3,143m; Fansipan is to be approved as one of the very few eco-tourist spots of Vietnam, with about 2,024 floral varieties and 327 faunal species. The summit of Fansipan is accessible all year round, but the best time to climb there is from mid-October to mid-November, and again in March.

Hướng dẫn giải 

a. Sophia loves mountain – climbing. She must go to Fansipan Mountain.

b. Antony likes studying war – time tunnels in Viet Nam. He should go to Cu Chi.

c. Yoko is from Japan and she enjoys visiting pagodas. She should visit the Huong Pagoda.

d. Thomas wants to spend his summer where he can swim and sunbathe on the beach. He can go to Ba Ria – Vung Tau.

e. Goya is a painter and he wants to paint some beautiful lakes in Viet Nam. Goya should go to the freshwater Lake Ba Be.

f. Kenneth is studying Vietnamese resistance war against the French. He must go to Dien Bien Phu.

Dịch bài đọc 

1. Khu du lịch chùa Hương bao gồm 18 điểm đẹp bao gồm các đền, chùa, hang động nằm rải rác tại 4 ấp Yên Vị, Đức Khê, Hồi Xá và Phú Yên thuộc huyện Hương Sơn - Mỹ Đức của tỉnh Hà Tây. Hầu hết chúng được phát hiện và xây dựng vào thế kỷ 17 đến 19 trên sườn núi hoặc trong thung lũng.

2. Hồ nước ngọt Hồ Ba Bể là hồ nước tự nhiên quan trọng duy nhất ở miền Bắc Việt Nam. Từ thành phố Thái Nguyên, thủ phủ của tỉnh Bắc Thái, bạn đi theo quốc lộ 3 đến các thị trấn Bắc Cạn và Phú Thông. Sau 16 km nữa bạn sẽ đến hồ Ba Bể cách Hà Nội khoảng 225 km. Ba Bể khoảng 145 m trên mực nước biển, dài 8 km, rộng 3 km và sâu khoảng 20-30m.

3. 45 dặm về phía tây bắc của thành phố Hồ Chí Minh là thị trấn Củ Chi, một trong những chiến trường nổi tiếng nhất của cuộc chiến tranh Việt Nam. Đó là giữa những năm 1940 và giữa thập kỷ 60 rằng Bắc Việt và Việt Cộng đã xây dựng các đoạn đường hầm chính trở thành chất xúc tác quan trọng trong chiến thắng của họ đối với người Mỹ và người Việt Nam. Nó cũng được coi là khu vực bị đánh bom và tàn phá nhiều nhất trong lịch sử chiến tranh sau khi người Mỹ sử dụng toàn bộ hỏa lực của họ để tiêu diệt chúng.

4. Điện Biên Phủ là một thị trấn được thành lập vào giữa thế kỷ 19. Địa điểm xa xôi của nó ở cực tây bắc của Việt Nam đã cản trở cả du khách và sự phát triển, ngoài việc trở thành một lính của Pháp trong thời kỳ thuộc địa. Điểm hấp dẫn chính là chiến trường, bảo tàng liên quan và các di tích, và gần đây là bức tượng lớn nhất ở Việt Nam được dựng lên để kỷ niệm năm 2004.

5. Bà Rịa - Vũng Tàu nằm ở phía Nam Việt Nam, phía đông bắc đồng bằng sông Cửu Long. Có những bãi biển đẹp, như Bãi Sau, Mặt tiền, và Bãi Biển, nằm ở phía Nam Vũng Tàu. Côn Đảo, cách Vũng Tàu khoảng 90km về phía Đông Nam, có một khu rừng rậm rạp với nhiều loại động vật. Biển trong khu vực này là nhà của spæcies biển khác nhau có giá trị. Thế mạnh kinh tế là nguồn tài nguyên biển.

6. Núi Fansipan nằm cách thị trấn Sapa 9 km về phía tây nam thuộc dãy núi Hoàng Liên. Fansipan được mệnh danh là "Mái Nhà Đông Dương" ở độ cao 3.143m; Fansipan sẽ được phê duyệt là một trong số ít điểm du lịch sinh thái của Việt Nam, với khoảng 2.024 giống hoa và 327 loài động vật. Hội nghị thượng đỉnh Fansipan có thể truy cập được quanh năm, nhưng thời gian tốt nhất để leo lên là từ giữa tháng 10 đến giữa tháng 11, và một lần nữa vào tháng 3.


Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Tiếng Anh 8 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan