Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 1 Unit 12 Trang 101 Sách Bài Tập (SBT) Tiếng Anh 8

Bình chọn:
3.9 trên 11 phiếu

Underline and rewrite the misspelt words.

Underline and rewrite the misspelt words.

Gạch chân lỗi sai và sửa. 

a) When Mrs. Quyen and her husband went to the USA, their accomodation was included in the ticket price. a) accomodation 
b) The wether in the USA was fine, therefore Mrs. Quyen did not take so many warm clothes with her. b) ________
c) One day Mrs. Quyen went shopping and she bought a lot of suvemirs. c) ________
d) Quyen loved the delecious seafood in one of the restaurants in Chicago. d) ________
e) While they were in the USA, Mrs. Quyen and her husband took a small plane to Kilauea Vocano.

Hướng dẫn giải 

a) When Mrs. Quyen and her husband went to the USA, their accomodation was included in the ticket price. a) accomodation 
b) The wether in the USA was fine, therefore Mrs. Quyen did not take so many warm clothes with her. b) weather
c) One day Mrs. Quyen went shopping and she bought a lot of suvemirs. c) souvenirs
d) Quyen loved the delecious seafood in one of the restaurants in Chicago. d) delicious
e) While they were in the USA, Mrs. Quyen and her husband took a small plane to Kilauea Vocano. e) volcano

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Tiếng Anh 8 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan