Câu 7 Unit 11 Trang 97 Sách Bài Tập (SBT) Tiếng Anh 8

Bình chọn:
3.5 trên 8 phiếu

Underline and rewrite the inappropriate words.

Underline and rewrite the inappropriate words.

Tìm lỗi sai và sửa.

a) On their way from the airport to Ha Noi Shannon and Tim saw sugar cans in the fields.

b) Jones prefers going to the vegetable restaurant on Le Loi Street.

c) When you go to Nha Trang, you should visit the Ocean Institute. It’s a fantastic place.

d) There are quite a lot of low-priced customer houses in Ha Long City.

e) Tim is fond of walking along the bank of Hoan Kiem Waterfall in Ha Noi early in the morning.

 Hướng dẫn giải 

Underline and rewrite the inappropriate words. (Trang 97 sách Bài tập Tiếng Anh 8)

a. On the way from the airport to Ha Noi Shannon and Tim 
saw sugar canes in the fields.
a) canes
b. Mr. Jones prefers going to the vegetable restaurant on Le Loi Street. b) vegetarian
c. When you go to Nha Trang, you should visit the Ocean Institute. It‘s a fantastic place. c) Oceanic
d. There are quite a lot of low-priced customer houses in Ha Long City. d) guest
 e. Tim is fond of walking along the bank of Hoan Kiem Waterfall in Ha Noi early in the morning. e) Lake
 

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Tiếng Anh 8 - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi đầy đủ các môn: Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sử, Địa cùng các thầy cô giáo dạy giỏi, nổi tiếng.

Bài viết liên quan