Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 9.1, 9.2 trang 27 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 7 tập 2

Bình chọn:
3.6 trên 8 phiếu

Khẳng định nào sau đây là đúng.

Câu 9.1 trang 27 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 7 tập 2

Chứng tỏ rằng \(x = 0;x =  - {1 \over 2}\) là các nghiệm của đa thức \(5{\rm{x}} + 10{{\rm{x}}^2}\).

Giải

Thay x = 0 vào đa thức \(5{\rm{x}} + 10{{\rm{x}}^2}\), ta có:

5.0 + 10.02 = 0 + 0 = 0

Thay \(x =  - {1 \over 2}\) vào đa thức \(5{\rm{x}} + 10{{\rm{x}}^2}\), ta có:

$$5.\left( { - {1 \over 2}} \right) + 10.{\left( { - {1 \over 2}} \right)^2} =  - {5 \over 2} + 10.{1 \over 4} =  - {5 \over 2} + {5 \over 2} = 0$$

Suy ra \(x = 0;x =  - {1 \over 2}\) là các nghiệm của đa thức \(5{\rm{x}} + 10{{\rm{x}}^2}\).

Câu 9.2 trang 27 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 7 tập 2

Khẳng định nào sau đây là đúng?

(A)  Đa thức 5x5 không có nghiệm;

(B)  Đa thức x2 - 2 không có nghiệm;

(C)  Đa thức x2 + 2 có nghiệm x = -1;

(D) Đa thức x có nghiệm x = 0

Giải

Đáp án đúng là (D) Đa thức x có nghiệm x = 0.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Toán 7 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 7 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan