Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải Đọc hiểu bài đọc 1 trang 3 Vở bài tập Tiếng Việt lớp 2 tập 1 - Cánh Diều

Bình chọn:
3.4 trên 7 phiếu

Câu 1, 2, 3 trang 3 vở bài tập tiếng việt lớp 2 tập 1 Cánh Diều phần đọc hiểu bài đọc 1 - làm việc thật là vui.

Câu 1 trang 3 VBT Tiếng Việt 2 tập 1 - Cánh Diều

Câu hỏi:

Mỗi vật, con vật được nói trong bài đọc làm việc gì? Nối đúng:

Trả lời:

Câu 2 trang 3 VBT Tiếng Việt 2 tập 1 - Cánh Diều

Câu hỏi:

Bé bận rộng như thế nào? Gạch dưới từ ngữ cho em biết điều đó:

Như mọi vật, mọi người, bé cũng làm việc. Bé làm bài, bé đi học, bé quét nhà, nhặt rau, chơi với em đỡ mẹ. Bé luôn luôn bận rộn mà lúc nào cũng vui.

Trả lời:

Như mọi vật, mọi người, bé cũng làm việc. Bé làm bài, bé đi học, bé quét nhànhặt rauchơi với em đỡ mẹ. Bé luôn luôn bận rộn mà lúc nào cũng vui.

Câu 3 trang 3 VBT Tiếng Việt 2 tập 1 - Cánh Diều

Câu hỏi:

Vì sao bé bận rộn mà lúc nào cũng vui?

Khoanh tròn chữ cái trước ý em thích:

a. Vì bé làm việc có ích.

b. Vì bé yêu những việc mình làm.

c. Vì bé được làm việc như mọi vật, mọi người.

Trả lời:

Em chọn theo ý thích của bản thân.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan