Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 54, 55 SGK Toán 6 tập 2 Chân trời sáng tạo

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải SGK Toán lớp 6 trang 54, 55 tập 2 Chân trời sáng tạo - Bài 1. Hình có trục đối xứng. Bài 5 trang 55: Hình nào sau đây có trục đối xứng?

Bài 1 trang 54 SGK Toán 6 tập 2 - Chân trời sáng tạo

Hình nào sau đây có trục đối xứng?

Phương pháp:

Hình có trục đối xứng là hình tồn tại một đường thẳng chia hình thành 2 phần sao cho hai phần của hình chồng khít lên nhau.

Đường thẳng trên là trục đối xứng của hình đó.

Lời giải:

Hình a) không có trục đối xứng.

Hình b) có trục đối xứng (như hình vẽ). 

Hình c) có trục đối xứng (như hình vẽ).

Hình d) có trục đối xứng (như hình vẽ).

Vậy những hình có trục đối xứng là hình b), hình c) và hình d).

Bài 2 trang 55 SGK Toán 6 tập 2 - Chân trời sáng tạo

Đường nét đứt có phải là trục đối xứng của mỗi hình sau không?

Phương pháp:

Hình có trục đối xứng là hình tồn tại một đường thẳng chia hình thành 2 phần sao cho hai phần của hình chồng khít lên nhau. Đường thẳng trên là trục đối xứng của hình đó.

Lời giải:

- Hình a) gập đôi hình theo đường nét đứt, ta được hai nửa hình chồng khít lên nhau nên đường nét đứt là trục đối xứng.

- Hình b) gập đôi hình theo đường nét đứt, ta được hai nửa hình chồng khít lên nhau nên đường nét đứt là trục đối xứng.

- Hình c) gập đôi hình theo đường nét đứt, ta được hai nửa hình không chồng khít lên nhau nên đường nét đứt không phải là trục đối xứng.

Vậy hình a) và hình c) có đường nét đứt là trục đối xứng của hình.

Bài 3 trang 55 SGK Toán 6 tập 2 - Chân trời sáng tạo

Tìm trục đối xứng của mỗi hình sau.

a) Hình vuông,

b) Hình chữ nhật;

c) Hình tam giác đều;

d) Hình bình hành;

e) Hình thoi;

g) Hình thang cân.

Phương pháp:

Hình có trục đối xứng là hình tồn tại một đường thẳng chia hình thành 2 phần sao cho hai phần của hình chồng khít lên nhau.

Đường thẳng trên là trục đối xứng của hình đó.

Lời giải:

a) Hình vuông có bốn trục đối xứng gồm:

- Hai đường chéo của hình vuông.

- Hai đường thẳng đi qua giao điểm của hai đường chéo và vuông góc với hai trong bốn cạnh của hình vuông.

Hình minh họa:

b) Hình chữ nhật có hai trục đối xứng là đường thẳng đi qua trung điểm của các cặp cạnh đối diện của hình chữ nhật.

Hình minh họa:

c) Hình tam giác đều có ba trục đối xứng là ba đường cao của tam giác.

Hình minh họa:

d) Hình bình hành không có trục đối xứng.

e) Hình thoi có hai trục đối xứng là hai đường chéo.

Hình minh họa:

g) Hình thang cân có một trục đối xứng là đường thẳng đi qua trung điểm hai đáy.

Hình minh họa:

Bài 4 trang 55 SGK Toán 6 tập 2 - Chân trời sáng tạo

Hình nào sau đây có trục đối xứng? Nếu có hãy chỉ ra trục đối xứng của nó.

Phương pháp:

Hình có trục đối xứng là hình tồn tại một đường thẳng chia hình thành 2 phần sao cho hai phần của hình chồng khít lên nhau.

Đường thẳng trên là trục đối xứng của hình đó.

Lời giải:

Hình a) không có trục đối xứng.

Hình b) không có trục đối xứng.

Hình c) có trục đối xứng, được biểu diễn như trên hình vẽ.

Bài 5 trang 55 SGK Toán 6 tập 2 - Chân trời sáng tạo

Hình nào sau đây có trục đối xứng?

Phương pháp:

Nếu có một đường thẳng chia hình thành 2 phần sao cho 2 phần của hình chồng khít lên nhau thì hình đó có trục đối xứng.

Đường thẳng trên là trục đối xứng của hình đó.

Lời giải:

Hình con cua có trục đối xứng, được biểu diễn như hình vẽ.

Hình củ khoai lang không có trục đối xứng.

Vậy hình con cua và hình củ khoai lang, chỉ có hình con cua có trục đối xứng.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan