Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 56 SGK Toán 6 tập 1 Chân trời sáng tạo

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải SGK Toán lớp 6 trang 56 tập 1 Chân trời sáng tạo - Bài 2. Thứ tự tập hợp số nguyên. Bài 3 trang 56: Sắp xếp các số nguyên sau theo thứ tự tăng dần và biểu diễn chúng trên trục số:

Bài 1 trang 56 SGK Toán 6 tập 1 - Chân trời sáng tạo

So sánh các cặp số sau:

a) 6 và 5;           b) \( - 5\) và 0;

c) \( - 6\) và 5;         d) \( - 8\) và \( - 6\);

e) \(3\) và \( - 10\);      g) \( - 2\) và \( - 5\)

Phương pháp:

Phân loại các số bài cho là số nguyên dương, số nguyên âm hay số 0.

Áp dụng:

- Mọi số nguyên dương đều lớn hơn số 0.

- Mọi số nguyên âm đều nhỏ hơn số 0.

- Mọi số nguyên âm đều nhỏ hơn bất kì số nguyên dương nào.

- Với hai số nguyên âm số nào có số đối lớn hơn thì số đó nhỏ hơn.

Lời giải:

a) 6 > 5

b) – 5 < 0 (Số nguyên âm luôn nhỏ hơn 0)

c) – 6 < 5 (Số nguyên âm nhỏ hơn số nguyên dương)

d) – 8 < - 6 (Vì số đối của – 8 là 8 lớn hơn số đối của – 6 là 6)

e) 3 > - 10 (Số nguyên dương luôn lớn hơn số nguyên âm)

g) – 2 > - 5 (Vì số đối của – 2 là 2 nhỏ hơn số đối của – 5 là 5)

Bài 2 trang 56 SGK Toán 6 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Tìm số đối của các số nguyên: \(5; - 4; - 1;0;10; - 2021\)

Phương pháp:

+Số đối của a là -a

Số đối của một số nguyên dương là số nguyên âm

Số đối của số nguyên âm là số nguyên dương

Số đối của 0 là 0.

Lời giải:

Số đối của 5 là - 5.

Số đối của – 4 là 4.

Số đối của – 1 là 1.

Số đối của 0 là 0.

Số đối của 10 là – 10.

Số đối của – 2 021 là 2021.

Bài 3 trang 56 SGK Toán 6 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Sắp xếp các số nguyên sau theo thứ tự tăng dần và biểu diễn chúng trên trục số:

\(2; - 4;6;4;8;0; - 2; - 8; - 6\).

Phương pháp:

Sắp xếp các số nguyên âm trước đến số 0 và cuối cùng là số nguyên dương.

Lời giải:

* Ta chia các số đã cho thành các nhóm rồi so sánh:

Nhóm 1: Các số nguyên dương: 2; 6; 4; 8, ta có 0 < 2 < 4 < 6 < 8 

Nhóm 2: Các số nguyên âm: – 4; – 2; – 6 ; – 8, ta có – 8 < – 6 < – 4 < – 2 < 0 

Khi đó ta có: - 8 < - 6 < - 4 < - 2 < 0 < 2 < 4 < 6 < 8

Sắp xếp theo thứ tự tăng dần: - 8; - 6; - 4; - 2; 0; 2; 4; 6; 8.

* Biểu diễn các số nguyên đã cho trên trục số như sau:

Bài 4 trang 56 SGK Toán 6 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Hãy liệt kê các phần tử của mỗi tập hợp sau:

a) \(A = \left\{ {a \in \mathbb{Z}| - 4 < a <  - 1} \right\}\)

b) \(B = \left\{ {b \in \mathbb{Z}| - 2 < b < 3} \right\}\)

c) \(C = \left\{ {c \in \mathbb{Z}| - 3 < c < 0} \right\}\)

d) \(A = \left\{ {d \in \mathbb{Z}| - 1 < d < 6} \right\}\)

Phương pháp:

Vẽ trục số rồi tìm các số nguyên thỏa mãn các câu a, b, c, d.

X < Y < Z nghĩa là Y là số nằm giữa X và Z trên trục số.

Lời giải:

a) Các số nguyên thỏa mãn lớn hơn -4 và nhỏ hơn -1 là: -3; -2.

Vậy A = {- 3; - 2}.

b) Các số nguyên thỏa mãn lớn hơn -2 và nhỏ hơn 3 là: -1; 0; 1; 2.

Vậy B = {- 1; 0; 1; 2}.

c) Các số nguyên thỏa mãn lớn hơn – 3 và nhỏ hơn 0 là: -2; -1.

Vậy C = {- 2; -1}.

d) Các số nguyên thỏa mãn lớn hơn -1 và nhỏ hơn 6 là: 0; 1; 2; 3; 4; 5.

Vậy D = {0; 1; 2; 3; 4; 5}.

Bài 5 trang 56 SGK Toán 6 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Sắp xếp theo thứ tự từ thấp đến cao nhiệt độ (0C) mùa đông tại các điểm sau đây của nước Mỹ: Hawaii (Ha–oai) 120C, Montana (Môn – ta–na) -20C, Alaska (A-la-xca) -510C, New York (Niu Oóc) -150C, Florida (Phlo-ra-đa) 80C.

Phương pháp:

+Lập bảng nhiệt độ.

+Nếu a > b thì -a < -b

+Sắp xếp nhiệt độ từ thấp đến cao.

Lời giải:

Ta so sánh và sắp xếp theo thứ tự từ thấp đến cao nhiệt độ như sau: 

-510C  < -150C  <  -20C <  80C < 120C

Vậy các địa điểm có nhiệt độ theo thứ tự từ thấp đến cao lần lượt là: Alaska (A-la-xca); New York (Niu Oóc); Montana (Mon– ta–na); Florida (Phlo-ra-đa); Hawaii (Ha–oai).

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan