Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải bài 1, 2, 3 trang 103, 104 SGK Toán 6 tập 1 Chân trời sáng tạo

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải SGK Toán lớp 6 trang 103, 104 tập 1 Chân trời sáng tạo - Bài 2. Biểu diễn dữ liệu trên bảng. Bài 3 trang 104: Hãy lập bảng dữ liệu ban đầu để tìm hiểu về món ăn sáng ưa thích nhất của các bạn trong tổ của em và lập bảng thống kê tương ứng.

Bài 1 trang 103 SGK Toán 6 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Điều tra loại phim yêu thích nhất của 36 học sinh lớp 6A3, bạn lớp trưởng thu được bảng dữ liệu ban đầu như sau:

 

Viết tắt: H: Hoạt hình; L: Lịch sử; K: Khoa học; C: Ca nhạc; T: Trinh thám.

a) Hãy gọi tên bảng dữ liệu ở trên.

b) Hãy lập bảng thống kê tương ứng và cho biết loại phim nào được các bạn học sinh lớp 6A3 yêu thích nhất.

Phương pháp:

- Đọc đề bài để đặt tên bảng dữ liệu.

- Quan sát bảng dữ liệu để lập bảng thống kê.

Lời giải:

a) Tên bảng dữ liệu: Bảng dữ liệu ban đầu.

b) Bảng thống kê tương ứng:

Thể loại phim

Hoạt hình

Lịch sử

Khoa học

Ca nhạc

Trinh thám

Số học sinh

11

6

4

7

8

Phim hoạt hình là loại phim được các bạn học sinh lớp 6A3 yêu thích.

Bài 2 trang 104 SGK Toán 6 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Hãy lập bảng dữ liệu ban đầu để điều tra số thành viên trong gia đình của các bạn trong tổ em và lập bảng thống kê tương ứng.

Phương pháp:

Khảo sát dữ liệu của các bạn trong lớp rồi điền vào bảng.

Lời giải:

Kết quả trong bảng dữ liệu phụ thuộc vào các bạn trong tổ của em, dưới đây là một ví dụ:

+) Bảng dữ liệu ban đầu

3     

4

5

4

6

4

4

3

7

5

5

5

3

6

6

8

4

2

5

5

+) Bảng thống kê tương ứng

Số thành viên trong  gia đình

2

3

4

5

6

7

8

Số học sinh

1

3

5

6

3

1

1

Bài 3 trang 104 SGK Toán 6 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Hãy lập bảng dữ liệu ban đầu để tìm hiểu về món ăn sáng ưa thích nhất của các bạn trong tổ của em và lập bảng thống kê tương ứng.

Phương pháp:

Em khảo sát dữ liệu của các bạn trong lớp rồi điền vào bảng.

Lời giải:

Kết quả trong bảng dữ liệu phụ thuộc vào các bạn trong tổ của em, dưới đây là một ví dụ:

Các món ăn sáng ưa thích nhất và tên viết tắt tương ứng là: Xôi – X, Bánh mì – BM, Bánh bao – BB, Phở –  P, Bún – B.

Sau khi điều tra, ta có bảng dữ liệu ban đầu là: 

X       

BM

BM

BB

B

X

BM

P

P

B

BB

X

BM

P

X

BB

Bảng thống kê tương ứng là: 

Món ăn

Xôi

Bánh mì

Bánh bao

Phở 

Bún

Số lượng học sinh

4

4

3

3

2

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan