Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải bài 1, 2 trang 35 SGK Toán 6 tập 1 Chân trời sáng tạo

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải SGK Toán lớp 6 trang 35 tập 1 Chân trời sáng tạo - Bài 11. Hoạt động thực hành và trải nghiệm. Bài 2 trang 35: Dùng bảng các số nguyên tố ở cuối chương này (trang 48), em hãy tìm các số nguyên tố trong các số sau: 113; 143; 217; 529.

Bài 1 trang 35 SGK Toán 6 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Lập bảng các số nguyên tố không vượt quá 100.

a) Hãy lập bảng các số nguyên tố không vượt quá 100 theo các hướng dẫn sau:

Lập bảng các số tự nhiên từ 1 đến 100 gồm 10 hàng, 10 cột như dưới đây.

- Gạch số 1.

- Giữ lại (đóng khung) số 2, gạch tất cả các số là bội của 2 mà lớn hơn 2.

- Giữ lại số 3, gạch tất cả các số là bội của 3 mà lớn hơn 3.

- Giữ lại số 5, gạch tất cả các số là bội của 5 mà lớn hơn 5.

- Giữ lại số 7, gạch tất cả các số là bội của 7 mà lớn hơn 7.

- Tiếp tục quá trình này cho đến khi tất cả các số được giữ lại hoặc bị gạch.

 

- Các số được giữ lại là tất cả các số nguyên tố bé hơn 100. Hãy liệt kê các số này.

b) Trả lời các câu hỏi sau:

Số nguyên tố nhỏ nhất là số nào?

Số nguyên tố lớn nhất trong phạm vi 100 là số nào?

Có phải mọi số nguyên tố đều là số lẻ không? Vì sao?

Có phải mọi số chẵn đều là hợp số không? Vì sao?

Phương pháp:

Làm như hướng dẫn và liệt kê các số không bị gạch chân.

Lời giải:

a) Các số nguyên tố bé hơn 100 là: 2; 3; 5; 7; 11; 13; 17; 19; 23; 29; 31; 37; 41; 43; 47; 53; 59; 61; 67; 71; 73; 79; 83; 89; 97.

b) 

- Số nguyên tố nhỏ nhất là 2.

- Số nguyên tố lớn nhất trong phạm vi 100 là 97. 

- Không phải tất cả các số nguyên tố đều là số lẻ vì có số 2 là một số chẵn.

- Không phải mọi số chẵn đều là hợp số vì có số 2 là số chẵn nhưng 2 là số nguyên tố.

Bài 2 trang 35 SGK Toán 6 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Dùng bảng các số nguyên tố ở cuối chương này (trang 48), em hãy tìm các số nguyên tố trong các số sau:  113; 143; 217;  529.

Phương pháp:

Quan sát bảng số nguyên tố ở trang 47 và tìm các số.

Lời giải:

 

Dựa vào bảng trên, ta thấy trong các số đã cho chỉ có số 113 là số nguyên tố.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan