Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải bài 1, 2 trang 48, 49 SGK Toán 6 tập 2 Chân trời sáng tạo

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải SGK Toán lớp 6 trang 48, 49 tập 2 Chân trời sáng tạo - Bài 6. Hoạt động thực hành và trải nghiệm. Bài 2 trang 49: Tỉ số phần trăm trong đời sống.

Bài 1 trang 48 SGK Toán 6 tập 2 - Chân trời sáng tạo

a) Sau 2 năm, bác Lan phải trả cho ngân hàng số tiền cả gốc cả lãi là bao nhiêu?

b) Giá vốn trung bình của các sản phẩm ở cửa hàng là 120 000 đồng và bán với giá là 170 000 đồng. Sau 2 năm sản xuất kinh doanh, để tiền lãi thu vào đủ thanh toán hết nợ với ngân hàng thì cửa hàng phải sản xuất và tiêu thụ được bao nhiêu sản phẩm?

Phương pháp:

a) Với số tiền vay ban đầu là x, lãi suất a%

Sau năm thứ 1: số tiền cả gốc cả lãi là x + x. a%

Sau năm thứ 2: số tiền cả gốc cả lãi là (x + x. a%) + (x+ x.a%).a%

b) + Tính số tiền lãi trên 1 sản phẩm

+ Số sản phẩm = Tổng số tiền cần : số tiền lãi trên 1 sản phẩm

Lời giải:

Số tiền bác Lan lãi trên 1 sản phẩm là: 170 000 – 120 000 = 50 000 (đồng)

  • Với ngân hàng A:

a) Sau 1 năm, tiền gốc và lãi là: 200 + 200. 10% = 220 (triệu đồng)

Sau 2 năm, bác Lan phải trả cho ngân hàng số tiền cả gốc cả lãi là:

220 + 220.10% = 242 (triệu đồng)

b) Số sản phẩm  cửa hàng phải sản xuất và tiêu thụ được là:

242 000 000 : 50 000 = 4840 (sản phẩm)

  • Với ngân hàng B:

a) Sau 1 năm, tiền gốc và lãi là: 200 + 200. 9,5% = 219 (triệu đồng)

Sau 2 năm, bác Lan phải trả cho ngân hàng số tiền cả gốc cả lãi là:

219 + 219.9,5% = 239,805 (triệu đồng)

b) Số sản phẩm  cửa hàng phải sản xuất và tiêu thụ được là:

239 805 000 : 50 000 = 4796,1 (sản phẩm)

  • Với ngân hàng C:

a) Sau 1 năm, tiền gốc và lãi là: 200 + 200. 9% = 218 (triệu đồng)

Sau 2 năm, bác Lan phải trả cho ngân hàng số tiền cả gốc cả lãi là:

218 +218.9% = 237,62 (triệu đồng)

Số sản phẩm  cửa hàng phải sản xuất và tiêu thụ được là:

237 620 000 : 50 000 = 4752,4 (sản phẩm)

  • Với ngân hàng D:

a) Sau 1 năm, tiền gốc và lãi là: 200 + 200. 8,5% = 217 (triệu đồng)

Sau 2 năm, bác Lan phải trả cho ngân hàng số tiền cả gốc cả lãi là:

217+ 217.8,5% = 235,445 (triệu đồng)

b) Số sản phẩm  cửa hàng phải sản xuất và tiêu thụ được là:

235 445 000 : 50 000 = 4708,9 (sản phẩm)

Bài 2 trang 49 SGK Toán 6 tập 2 - Chân trời sáng tạo

Tỉ số phần trăm trong đời sống

Phương pháp:

Thống kê số bạn biết nấu cơm

Tỉ số phần trăm giữa các bạn biết nấu cơm và tổng số bạn = Số bạn biết nấu cơm : tổng số bạn . 100%

Lời giải:

Giả sử lớp em có 50 bạn, em thống kê được trong lớp có 35 bạn biết nấu cơm thì tỉ số phần trăm giữa các bạn biết nấu cơm và tổng số bạn trong lớp là:

\(\frac{35}{50}\).100% = 70%

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan