Loigiaihay.com 2021

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Speaking - Unit 13 trang 99 Sách bài tập (SBT) Tiếng Anh 12

Bình chọn:
4 trên 2 phiếu

Hướng dẫn giải sách bài tập tiếng Anh 12 unit 13 phần Speaking

C. SPEAKING

Exercise 1.Ask and answer questions, using the information in the table.

[ Hỏi và trả lời những câu hỏi, sử dụng những thông tin trong bảng]  

Example:

A: Where was Vietnam ranked at the 22nd SEA Games?

B: It was ranked first.

A: How many medals did the Vietnamese athletes win?

B: They won 158 golds, 97 silvers, and 91 bronzes. They got 346 medals in total.

FINAL MEDAL TALLY

22nd SEA Games

No. Country

Gold

Silver

Bronze

Total

1. Vietnam

158

97

91

346

2. Thailand

90

93

9S

2S1

3. Indonesia

55

68

9S

221

4. The Philippines

48

54

75

177

5. Malaysia

44

42

59

145

6. Singapore

30

33

50

113

7. Myanmar

16

43

50

109

Exercise 2.Find out five questions for these answers and take turns asking your partner the questions.

[ Tìm ra 5 câu hỏi cho 5 câu trả lời này và thay phiên nhau hỏi bạn của em những câu hỏi này]

1. A:                                                             

    B: I like football, but I really love volleyball.

2. A:                                                            

   B: Volleyball? I play it in the summer. 

3. A:                                                            

   B: My brother and sister play with me.

4. A:                                                            

B: We usually play in our yard or at the beach. 

5. A:                                                            

B: Our parents think it’s a great sport. They enjoy it, too.

Answer

1. What sport do you like?

2. When do you play / practise volleyball?

3. Who do you play volleyball with?

4. Where do you play it?

5. What do your parents think of volleyball?

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Tiếng Anh 12 - Xem ngay

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Bài viết liên quan