Loigiaihay.com 2020

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Speaking - Unit 14 trang 106 Sách bài tập (SBT) Tiếng Anh 12

Bình chọn:
4 trên 2 phiếu

Hướng dẫn giải sách bài tập tiếng Anh 12 unit 14 phần Speaking

C. SPEAKING

Exercise 1. Match the international organization with its activities.

[ Nối tổ chức quốc tế với hoạt động của nó]  

Organizations

Activities

1. WHO

A. provides food, medical care: and many other services to poor children wherever they live

2. UNICEF

B. works together for international peace and to solve international problems; develops friendly relations among nations

3. The UN

C. develops medical programmes and improves international health care all over the world

Answer

1. C         2. A           3. B

Exercise 2. Answer the questions.

[ Trả lời những câu hỏi]

1. What do WHO, UNICEF, the UN stand for?

WHO stands for                     .

UNICEF stands for                      .

The UN stands for                      .

2. Are they international or national organizations?

3. What do you know about them?

Answer

1. WHO stands for World Health Organization.

UNICEF stands for the United Nations International Children’s Emergency Fund.

The UN stands for the United Nations.

2. International organizations.

3. They are international organizations which are established to help children all over the world, to take care of people's health and to enhance relationships among countries. 

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Tiếng Anh 12 - Xem ngay

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học năm 2021, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. Đã có đầy đủ các khóa học từ nền tảng tới luyện thi chuyên sâu.

Bài viết liên quan