Loigiaihay.com 2020

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Speaking - Unit 15 trang 113 Sách bài tập (SBT) Tiếng Anh 12

Bình chọn:
4 trên 2 phiếu

Hướng dẫn giải sách bài tập tiếng Anh 12 unit 15 phần Speaking

C. SPEAKING

Read the passage then ask and answer questions about Valentina Tereshkova, the first woman to fly in space.

[ Đọc bài viết sau đó hỏi và trả lời những câu hỏi về Valentina Tereshkova, người phụ nữ đầu tiên bay vào không gian] 

Valentina Tereshkova was bom in 1937. She is the first woman to fly in space. Tereshkova flew aboard Vostok 6 from June 16 to June 19, 1963.

Tereshkova was bom to a peasant family in the Yaroslavl region of the former Union of Soviet Socialist Republics (USSR). Tereshkova began work at a textile factory when she was 18 years old. She soon joined a club of amateur parachutists. When the Soviet space programme began to consider sending women into space in 1961, she applied to become a cosmonaut.

Shortly before the June 16, 1963, the launch date, Tereshkova was chosen to fly aboard Vostok 6. She made 48 orbits totalling 70 hours 50 minutes in space.

Tereshkova married fellow cosmonaut Andrian Nikolayev in November 1963. Their daughter Yelena was bom the following year, the first child of parents that had both been in space.

Answer

- Who is Valentina Tereshkova?

- When was she born?

- Where was she born?

- When did she fly aboard Vostok 6?

- How long did she stay in space?

- Who did she marry to? And when did she marry?

- When was her daughter born?

Dịch bài đọc:

Valentina Tereshkova sinh năm 1937. Bà là người phụ nữ đầu tiên bay vào không gian. Tereshkova bay trên tàu Vostok 6 từ ngày 6 tháng 6 đến ngày 19 tháng 7 năm 1963.

Tereshkova được sinh ra trong một gia đình làm nghề nông ở khu vực Yaroslavl của cộng hòa Liên bang Xô Viết cũ (USSR). Tereshkova bắt đầu làm việc tại nhà máy dệt khi bà 18 tuổi. Bà sớm tham gia vào câu lạc bộ của những người nhảy dù nghiệp dư. Khi chương trình không gian Xô Viết bắt đầu xem xét việc đưa phụ nữ vào không gian năm 1961, bà đã ứng tuyển để trở thành một phi hành gia.

Ngay lập tức trước ngày 16/6/1963 ngày phóng tàu, Tereshkova  được chọn bay trên tàu Vostok 6. Bà đã bay 48 vòng tổng cộng 70 giờ 50 phút trong không gian.

Tereshkova  đã kết hôn với một phi hành gia  Andrian Nikolayev vào tháng 11 năm 1963. Con gái của họ Yelena được sinh năm sau đó, con đầu lòng của họ đều ở trong không gian. 

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Tiếng Anh 12 - Xem ngay

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học năm 2021, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. Đã có đầy đủ các khóa học từ nền tảng tới luyện thi chuyên sâu.

Bài viết liên quan