Loigiaihay.com 2020

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Writing - Unit 15 trang 114 Sách bài tập (SBT) Tiếng Anh 12

Bình chọn:
4 trên 2 phiếu

Hướng dẫn giải sách bài tập tiếng Anh 12 unit 15 phần Writing

A. READING

The diagram below comes from a student’s lecture notes after hearing a lecture on the factors affecting the learning of English as a second language.

Using the information in the diagram and your own experience, describe the main factors affecting success in learning English as a second language.

You should write at least 150 words.

[ Đồ thì bên dưới đến từ ghi chú của một sinh viên sau khi nghe bài giảng về những yếu tố ảnh hưởng đến việc học tiếng Anh như là một ngôn ngữ thứ hai.

Sử dụng thông tin trong biểu đồ và kinh nghiệm của riêng bạn, mô tả những nhân tố chính ảnh hưởng đến thành công trong học tập tiếng Anh như là một ngôn ngữ thứ hai.

Bạn nên viết ít nhất 150 từ.]

Answer

The chart describes the factors that affect the success of learning English as a second language.

Some factors relate to the student’s first language and ability in that language. A learner’s fluency, degree of literacy and level of education also affect the capacity to learn English.

Teaching methods also influence the success of the learner. The skill and experience of the teacher are as important as the teaching strategies used by the teacher and the quality of the teaching aids and technology available.

Students of English are also affected by various personal factors. The motivation of the learners, their age, the learning conditions and the time available for study are all important influences. The student’s feelings of security about learning English are similarly significant.

A clear understanding of all these factors will obviously assist in the learning of English as a second language.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Tiếng Anh 12 - Xem ngay

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học năm 2021, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. Đã có đầy đủ các khóa học từ nền tảng tới luyện thi chuyên sâu.

Bài viết liên quan