Loigiaihay.com 2021

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 13 trang 101 SBT Hình học 10 Nâng cao

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải bài tập Bài 13 trang 101 SBT Hình học 10 Nâng cao

Cho tam giác \(ABC\) có \(A(0 ; 0),\) \( B(2 ; 4),\) \( C(6 ; 0)\) và các điểm \(M\) trên cạnh \(AB, N\) trên cạnh \(BC, P\) và \(Q\) trên cạnh \(AC\) sao cho \(MNPQ\) là hình vuông. Tìm tọa độ các điểm \(M, N, P, Q.\)

Giải

(h.97).

 

\(A(0 ; 0),  C(6 ; 0)    \Rightarrow  A, C \in  Ox \)

\(  \Rightarrow  P, Q  \in  Ox \)

\(   \Rightarrow   P = ({x_P} ; 0), Q = ({x_Q} ; 0)\) với \(0 < x_p < x_Q < 6.\)

Phương trình đường thẳng \(AB :y=2x;\)

Phương trình đường thẳng \(AC: y=0.\)

Gọi cạnh hình vuông là \(a\). Ta có

\( \dfrac{{MN}}{{AC}} =  \dfrac{{BM}}{{BA}}    \Rightarrow    \dfrac{a}{6} =  \dfrac{{BM}}{{BA}}\)    (1).

Kẻ \(BH \bot AC\), suy ra \(BH=4\). Ta có

\( \dfrac{{MP}}{{BH}} =  \dfrac{{AM}}{{AB}}   \Rightarrow    \dfrac{a}{4} =  \dfrac{{AM}}{{AB}} \)     (2).

Từ (1)  và (2) suy ra :\( \dfrac{a}{6} +  \dfrac{a}{4} =  \dfrac{{BM}}{{AB}} +  \dfrac{{AM}}{{AB}} = 1\). Do đó \(a =  \dfrac{{12}}{5}\).Vậy \({y_M} = {y_N} =  \dfrac{{12}}{5}\).

Do \(M \in AB\) nên \({y_M} = 2{x_M}\), suy ra \({x_M} =  \dfrac{6}{5}, {x_P} = {x_M} =  \dfrac{6}{5}\).

Vì \(PQ = {x_Q} - {x_P}\) nên \({x_Q} = {x_P} + a =  \dfrac{6}{5} +  \dfrac{{12}}{5} =  \dfrac{{18}}{5}\).

Các điểm cần tìm là \(M\left( { \dfrac{6}{5} ;  \dfrac{{12}}{5}} \right),  P\left( { \dfrac{6}{5} ; 0} \right), \) \( Q\left( { \dfrac{{18}}{5} ; 0} \right),  N\left( { \dfrac{{18}}{5} ;  \dfrac{{12}}{5}} \right)\).

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan