Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 15 trang 102 SBT Hình học 10 Nâng cao

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải bài tập Bài 15 trang 102 SBT Hình học 10 Nâng cao

Viết phương trình tham số của các đường thẳng sau:

a) \(3x-y-2=0 ;\)

b) \(-2x+y+3=0;\)

c) \(x-1=0;\)

d) \(y-6=0.\)

Giải

a) Cách 1:

Lấy hai điểm \(M(0 ; -2) , N(1 ; 1)\) thuộc đường thẳng \(\Delta : 3x - y - 2 = 0\). Khi đó \(\overrightarrow {MN}  = (1 ; 3)\) là một vec tơ chỉ phương của \(\Delta \) nên \(\Delta \) có phương trình tham số \(\left\{ \begin{array}{l}x = t\\y =  - 2 + 3t\end{array} \right.\).

Cách 2:

Cho \(y=t,\) ta được \(x =  \dfrac{2}{3} +  \dfrac{1}{3}t\). Đường thẳng đã cho có phương trình tham số \(\left\{ \begin{array}{l}x =  \dfrac{2}{3} +  \dfrac{1}{3}t\\y = t\end{array} \right.\).

Chú ý: Các phương trình tìm được ở cách 1 và cách 2 tuy khác nhau nhưng đều là các phương trình tham số của cùng một đường thẳng đã cho.

b) \(\left\{ \begin{array}{l}x = t\\y =  - 3 + 2t\end{array} \right.\) ;

c) \(\left\{ \begin{array}{l}x = 1\\y = t\end{array} \right.\) ;

d) \(\left\{ \begin{array}{l}x = t\\y = 6\end{array} \right.\).

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan