Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 14 trang 102 SBT Hình học 10 Nâng cao

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải bài tập Bài 14 trang 102 SBT Hình học 10 Nâng cao

Viết phương trình tổng quát của các đường thẳng sau:

a) \(\left\{ \matrix{  x = 1 - 2t \hfill \cr  y = 3 + t \hfill \cr}  \right.;\)

b) \(\left\{ \matrix{  x = 2 + t \hfill \cr  y =  - 2 - t \hfill \cr}  \right.;\)

c) \(\left\{ \matrix{  x =  - 3 \hfill \cr  y = 6 - 2t \hfill \cr}  \right.;\)

d) \(\left\{ \matrix{  x =  - 2 - 3t \hfill \cr  y = 4 \hfill \cr}  \right..\)

Giải

a) \(x+2y-7=0 ;\)

b) \(x+y=0 ;\)

c) \(x+3=0 ;\)

d) \(y-4=0.\)

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan