Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 13 trang 40 SBT Hình học 10 Nâng cao

Bình chọn:
4 trên 5 phiếu

Giải bài tập Bài 13 trang 40 SBT Hình học 10 Nâng cao

Chứng minh công thức sau (với hai  vec tơ \(\overrightarrow a \) và \(\overrightarrow b \) bất kì ):

\(\overrightarrow a .\overrightarrow b  = \dfrac{1}{2}(|\overrightarrow a  + \overrightarrow b {|^2} - |\overrightarrow a {|^2} + |\overrightarrow b {|^2}).\)

Giải

Ta có

\(\dfrac{1}{2}(|\overrightarrow a  + \overrightarrow b {|^2} - |\overrightarrow a {|^2} + |\overrightarrow b {|^2})\)4

\(= \dfrac{1}{2}({\overrightarrow a ^2} + {\overrightarrow b ^2} + 2\overrightarrow a .\overrightarrow b  - {\overrightarrow a ^2} - {\overrightarrow b ^2}) \)

\(= \overrightarrow a .\overrightarrow b .\)

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan