Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 18.5 Trang 23 Sách bài tập (SBT) Hóa học 9

Bình chọn:
4 trên 2 phiếu

Viết các phương trình hóa học thực hiện những chuyển đổi hóa học sau:

Viết các phương trình hóa học thực hiện những chuyển đổi hóa học sau: 

Trả lời      

a)           

\((1)\,\,4Al + 3{O_2}\buildrel {{t^o}} \over\longrightarrow 2A{l_2}{O_3}\)

\((2)\,\,A{l_2}{O_3} + 6HCl \to 2AlC{l_3} + 3{H_2}O\)

\((3)\,\,\,AlC{l_3} + 3NaOH \to Al{(OH)_3} \downarrow  + 3NaCl\)

\((4)\,\,2Al{(OH)_3}\buildrel {{t^o}} \over\longrightarrow A{l_2}{O_3} + 3{H_2}O\)

\((5)\,\,2Al + 3S\buildrel {{t^o}} \over\longrightarrow A{l_2}{S_3}\)

b)

\((1)\,\,2A{l_2}{O_3}\mathrel{\mathop{\kern0pt\longrightarrow}\limits_{criolit}^{đpnc}} 4Al + 3{O_2}\)

\((2)\,\,2Al + 3{H_2}S{O_{4(loang)}} \to A{l_2}{(S{O_4})_3} + 3{H_2} \uparrow \)  

\((3)\,\,A{l_2}{(S{O_4})_3} + 3BaC{l_2} \to 3BaS{O_4} \downarrow  + 2AlC{l_3}\)

\((4)\,\,AlC{l_3} + 3NaOH \to Al{(OH)_3} \downarrow  + 3NaCl\)

\((5)\,\,2Al{(OH)_3}\buildrel {{t^o}} \over\longrightarrow A{l_2}{O_3} + 3{H_2}O\)

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Hóa 9 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan