Loigiaihay.com 2021

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 20 trang 103 SBT Hình học 10 Nâng cao

Bình chọn:
3.4 trên 5 phiếu

Giải bài tập Bài 20 trang 103 SBT Hình học 10 Nâng cao

Cho đường thẳng \(\Delta : \left\{ \begin{array}{l}x =  - 2 - 2t\\y = 1 + 2t\end{array} \right.\) và điểm \(M(3 ; 1).\)

a) Tìm điểm \(A\) trên \(\Delta \) sao cho \(A\) cách \(M\) một khoảng bằng \(\sqrt {13} \).

b) Tìm điểm \(B\) trên \(\Delta \) sao cho đoạn \(MB\) ngắn nhất.

Giải

a) Có hai điểm \({A_1}(0 ;  - 1), {A_2}(1 ;  - 2)\).

b) \(MB\) nhỏ nhất khi \(B\) trùng với hình chiếu vuông góc \(H\) của \(M\) trên \(\Delta \).

\(\Delta \) có vec tơ chỉ phương \(\overrightarrow u ( - 2 ; 2)\). Vì \(H \in \Delta \) nên \(H=(-2-2t ; 1+2t)\). Ta có \(\overrightarrow {MH}  = ( - 5 - 2t ; 2t)\). Do \(MH \bot \Delta \) nên \(\overrightarrow {MH} .\overrightarrow u  =  - 2.( - 5 - 2t) + 2.2t = 0\) hay \(t =  -  \dfrac{5}{4}\). Vậy \(H = \left( { \dfrac{1}{2} ;  -  \dfrac{3}{2}} \right)\).

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan