Loigiaihay.com 2021

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 22 trang 103 SBT Hình học 10 Nâng cao

Bình chọn:
3.3 trên 6 phiếu

Giải bài tập Bài 22 trang 103 SBT Hình học 10 Nâng cao

Cho tam giác \(ABC\) có phương trình cạnh \(BC\) là \(\dfrac{{x - 1}}{{ - 1}} =  \dfrac{{y - 3}}{2}\), phương trình các đường trung tuyến \(BM\) và \(CN\) lần lượt là \(3x+y-7=0\) và \(x+y-5=0\). Viết phương trình các đường thẳng chứa các cạnh \(AB, AC\).

Giải

Ta dễ tính được \(B=(2 ; 1),\) \( C=(0 ; 5)\), trọng tâm \(G=(1 ; 4),\) suy ra \(A=(1 ; 6)\).

Từ đó viết được phương trình các cạnh \(AB: \left\{ \begin{array}{l}x = 1 + t\\y = 6 - 5t\end{array} \right.  ,  AC: \left\{ \begin{array}{l}x = 1 - t'\\y = 6 - t'\end{array} \right.\).

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan