Loigiaihay.com 2021

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 24 trang 103 SBT Hình học 10 Nâng cao

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải bài tập Bài 24 trang 103 SBT Hình học 10 Nâng cao

Cho hai đường thẳng \(\Delta : \left\{ \begin{array}{l}x =  - 2t\\y = 1 + t\end{array} \right.  ,   \Delta ': \left\{ \begin{array}{l}x =  - 2 - t'\\y = t'\end{array} \right.\).

Viết phương trình đường thẳng đối  xứng với \(\Delta \)’ qua \(\Delta \).

Giải

(h.100).

 

Dễ tìm được giao điểm \(M\) của \(\Delta \) và \(\Delta \)’ có tọa độ là \((-6 ; 4)\). Điểm \(N(-2 ; 0)\) thuộc \(\Delta \)’ và \(N\) khác \(M.\)

Đường thẳng \(d\) đi qua \(N\) và vuông góc với \(\Delta \) có phương trình

\( - 2(x + 2) + y = 0    \Leftrightarrow   2x - y + 4 = 0\).

Gọi \(H = d \cap \Delta \), suy ra \(H = \left( { -  \dfrac{6}{5} ;  \dfrac{8}{5}} \right)\). Do đó tọa độ điểm \(K\) đối xứng với điểm \(N\) qua \(H\) là \(\left( { -  \dfrac{2}{5} ;  \dfrac{{16}}{5}} \right)\).

Đường thẳng cần tìm là đường thẳng \(MK\) và có phương trình \(x+7y-22=0.\)

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan