Loigiaihay.com 2021

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 22 trang 41 SBT Hình học 10 Nâng cao

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải bài tập Bài 22 trang 41 SBT Hình học 10 Nâng cao

Tứ giác \(ABCD\) có hai đường chéo \(AC\) và \(BD\) vuông góc với nhau tại \(M\). Gọi \(P\) là trung điểm đoạn thẳng \(AD\). Chứng minh rằng : \(MP \bot BC\) khi và chỉ khi \(\overrightarrow {MA} .\overrightarrow {MC}  = \overrightarrow {MB} .\overrightarrow {MD} .\)

Giải

(h.32).

 

\(\begin{array}{l}2\overrightarrow {MP} .\overrightarrow {BC}  = (\overrightarrow {MA}  + \overrightarrow {MD} ).(\overrightarrow {MC}  - \overrightarrow {MB} )\\= \overrightarrow {MA} .\overrightarrow {MC}  - \overrightarrow {MD} .\overrightarrow {MB}  + \overrightarrow {MD} .\overrightarrow {MC}  - \overrightarrow {MA} .\overrightarrow {MB} \\= \overrightarrow {MA} .\overrightarrow {MC}  - \overrightarrow {MB} .\overrightarrow {MD} \end{array}\)

( Do \(AC \bot BD\) nên \(\overrightarrow {MA} .\overrightarrow {MB}  = \overrightarrow {MD} .\overrightarrow {MC}  = 0\)).

Từ đó ta có

\(\begin{array}{l}MP \bot BC   \Leftrightarrow   \overrightarrow {MP} .\overrightarrow {BC}  = 0\\\Leftrightarrow   \overrightarrow {MA} .\overrightarrow {MC}  = \overrightarrow {MB} .\overrightarrow {MD} .\end{array}\)

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan