Bài 29.13 Trang 42 Sách bài tập (SBT) Hóa học

Bình chọn:
3 trên 3 phiếu

Cho 5 g photpho vào bình có dung tích 2,8 lít chứa không khí (ở đktc), rồi đốt cháy hoàn toàn lượng photpho trên thu được m gam điphotpho pentaoxit . Cho biết oxi chiếm 20% thể tích không khí, hiệu suất phản ứng đạt 80%. Tính m.

Cho 5 g photpho vào bình có dung tích 2,8 lít chứa không khí (ở đktc), rồi đốt cháy hoàn toàn lượng photpho trên thu được m gam điphotpho pentaoxit . Cho biết oxi chiếm 20% thể tích không khí, hiệu suất phản ứng đạt 80%. Tính m.

Trả lời 

\({n_P} = {5 \over {31}} = 0,16(mol);{n_{{O_2}}} = {{2,8 \times 20} \over {22,4 \times 100}} = 0,025(mol)\)

Phương trình hóa học của phản ứng:

           \(4P\,\,\,\, + \,\,\,\,\,5{O_2} \to 2{P_2}{O_5}\)

Theo phương trình :  4 mol        5 mol     2 mol 

Theo đề bài:             0,16 mol    0,025 mol

Ta có tỷ lệ: \({{0,16} \over 4} > {{0,025} \over 5} \to \) dư nên tính khối lượng \({P_2}{O_5}\) theo \({O_2}\)

\({n_{{P_2}{O_5}}} = {{0,025 \times 2} \over 5} = 0,01(mol)\)

Khối lượng \({P_2}{O_5}\) thực tế thu được : \(142 \times 0,01 \times {{80} \over {100}} = 1,136(g)\)

 

Xem lời giải SGK - Hóa 8 - Xem ngay

>>Học trực tuyến các môn học lớp 8, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Lý, Hóa. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Bài viết liên quan