Bài 29.15 Trang 42 Sách bài tập (SBT) Hóa học 8

Bình chọn:
4 trên 3 phiếu

Thêm 3,0 g MnO2 vào 197 g hỗn hợp muối KCl và KClO3. Trộn kĩ và đun nóng hỗn hợp đến phản ứng hoàn toàn, thu được chất rắn nặng 152 g. HãJ xác định thành phần phần trăm khối lượng của các chất trong hỗn hợp muổi đã dùng.

Thêm 3,0 g MnO2 vào 197 g hỗn hợp muối KCl và KClO3. Trộn kĩ và đun nóng hỗn hợp đến phản ứng hoàn toàn, thu được chất rắn nặng 152 g. HãJ xác định thành phần phần trăm khối lượng của các chất trong hỗn hợp muổi đã dùng.

Trả lời  

Khối lượng oxi thoát ra: 197 + 3 - 152 = 48(g)

Số mol \({O_2} = {{48} \over {32}} = 1,5(mol)\)

Phương trình hóa học của phản ứng :

\(2KCl{O_3}\buildrel {Mn{O_2},{t^o}} \over\longrightarrow 2KCl + 3{O_2}\)

2 mol                                       3 mol

\({{1,5 \times 2} \over 3} = 1mol\)         \( \leftarrow \)        1,5 mol

Khối lượng \(KCl{O_3}\) trong hỗn hợp : 1 x 122,5 =122,5 (g)
Khối lượng KCl trong hỗn hợp ban đầu: 197 - 122,5 = 74,5(g)
\(\to \% {m_{KCl{O_3}}} = 62,18\% ;\% {m_{KCl}} = 37,82\% \)


Xem lời giải SGK - Hóa 8 - Xem ngay

>>Học trực tuyến các môn học lớp 8, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Lý, Hóa. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Bài viết liên quan