Bài 29.16 Trang 42 Sách bài tập (SBT) Hóa học 8

Bình chọn:
4 trên 2 phiếu

Nhiệt phân 15,8 g KMnO4 thu được lượng khí O2, đốt cháy 5,6 g Fe trọng lượng khí O2 vừa thu được thì sản phẩm sau phản ứng có bị cục nam châm hút không ? Hãy giải thích.

Nhiệt phân 15,8 g KMnO4 thu được lượng khí O2, đốt cháy 5,6 g Fe trọng lượng khí O2 vừa thu được thì sản phẩm sau phản ứng có bị cục nam châm hút không ? Hãy giải thích.

Trả lời 

\({n_{KMn{O_4}}} = {{15,8} \over {158}} = 0,1(mol);{n_{Fe}} = {{5,6} \over {56}} = 0,1(mol)\)

Phương trình hóa học của phản ứng:

\(2KMn{O_4}\buildrel {{t^o}} \over\longrightarrow {K_2}Mn{O_4} + Mn{O_2} + {O_2} \uparrow \)

2 mol                                                             1 mol

0,1 mol             \(\to \)                                   0,05 mol

\(3Fe\,\,\,\,\, + \,\,\,\,\,\,2{O_2}\buildrel {{t^o}} \over\longrightarrow F{e_3}{O_4}\)

3 mol            2 mol

Lập tỷ số: \({{0,1} \over 3} > {{0,05} \over 2}\). Vậy Fe còn dư nên sản phẩm sau phản ứng bị nam châm hút.

Xem lời giải SGK - Hóa 8 - Xem ngay

>>Học trực tuyến các môn học lớp 8, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Lý, Hóa. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Bài viết liên quan