Bài 29.7 Trang 41 Sách bài tập (SBT) Hóa học 8

Bình chọn:
4.3 trên 3 phiếu

Xác định công thức hoá học một oxit của lun huỳnh có khối lượng mol là 64 g/mol và biết thành phần phần trăm về khối lượng của nguyên tố lưu huỳnh trong oxit là 50%.

Xác định công thức hoá học một oxit của lun huỳnh có khối lượng mol là 64 g/mol và biết thành phần phần trăm về khối lượng của nguyên tố lưu huỳnh trong oxit là 50%.

Trả lời 

Giả sử công thức hóa học ủa oxit có dạng \({S_x}{O_y}\)

Cách 1: - Trong 1 mol oxit của lưu huỳnh có 32 g S và 32 g O.

             - Số mol nguyên tử S và O trong 1 mol hợp chất:

\({n_S} = {{32} \over {32}} = 1(mol);{n_O} = {{32} \over {16}} = 2(mol)\)

Suy ra trong 1 phân tử hợp chất có 1 nguyên tử S và 2 nguyên tử O.

            - Công thức hóa học của hợp chất :\(S{O_2}\)

Cách 2: \({M_{{S_x}{O_y}}} = 64g/mol\)

           \(\% {m_S} = \% {m_O} = 50\% \)

Theo giả thiết ta có :

\({{x \times 32} \over {64}} = {{y \times 16} \over {64}} = {{50} \over {100}}\)

\( \to x = 1;y = 2\)

Công thức hóa học của oxit : \(S{O_2}\).

Xem lời giải SGK - Hóa 8 - Xem ngay

>>Học trực tuyến các môn học lớp 8, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Lý, Hóa. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Bài viết liên quan